Statuten en huishoudelijk regelement

Statuten en huishoudelijk regelement

Statuten

Huishoudelijk regelement

Huisstijl

Logo’s

Richtlijnen verplichte ledentaken

Privacy policy Website

Verwerking van persoonsgegevens op website:
Persoonsgegevens op de website van Volleybal vereniging Inter Rijswijk worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Het informeren van de leden over de teamsamenstelling.
Herkenbaarheid van teamleden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Het inschrijfformulier als lid van Volleybal vereniging Inter Rijswijk (Met het lidmaatschap van Volleybal vereniging Inter Rijswijk geeft  men automatisch toestemming voor het plaatsen van de naam van het teamlid en de teamfoto op de website).

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Volleybal vereniging Inter Rijswijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam;
Achternaam;
Teamfoto;

Uw persoonsgegevens, Voornaam en Achternaam, worden door Volleybal vereniging Inter Rijswijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men lid is van de vereniging.
De aangeleverde Teamfoto’s zullen na afloop van het speelseizoen van de site verwijderd worden.

Rechten omtrent uw gegevens:
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door onze verwerker. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen:
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement Website nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens: info@interrijswijk.nl