Volleybalbiografie van Ruud Jacobs

Ruud werd geboren in 1940 in Leeuwarden en via een kort verblijf in Terneuzen verhuisden zijn familie in 1951 naar Rijswijk.

Op 1 december 1953 begon de loopbaan van Ruud in de volleybalwereld.

Als 12-jarig jongetje melde hij zich aan bij volleybalvereniging Cormvliet-Leeuwendaal (V.C.L.).

Snel daarna begon ook de bestuurlijke carrière van Ruud. Het zat al in zijn genen. Zijn vader was namelijk de penningmeester van de wijkvereniging “Cromvliet – Leeuwendaal”.

Ruud werd in 1959  secretaris van de volleybaltak.

Hierdoor kreeg het bestuur een grote impuls. Hij schreef vanaf dat moment wekelijks wervelende artikelen in de plaatselijke streekbladen, zoals de Rijswijkse Courant, de Posthoorn en de Haagsche Courant.

Het schrijven van vele artikelen over het wel en wee van de volleybalsport heeft Ruud zeer vele jaren volgehouden. Ook in het digitale tijdperk had hij steevast zijn bijdragen.

In 1970 – na de oplevering van de Marimbahal – verliet V.C.L. Oud-Rijswijk om naar de nieuwbouwwijk Steenvoorde te verkassen

Na het aansluiten van Volleybalvereniging Steenvoorde werd de nieuwe naam V.S.C.

Vanaf dat moment, onder de inmiddels vertrouwde leiding van voorzitter Ruud Jacobs, breidde de vereniging zich alsmaar uit en groeide uit naar grote hoogten.

Hierbij bleven de prestaties ook voor mogelijke sponsoren niet onopgemerkt.

Ruud vond iedere keer de goede manier om deze ook aan zijn  club te koppelen.

Allereerst lukte dat in 1976 met Bar-bistro ’t Galjoen.

VSC werd vervangen door ’t Galjoen.

In 1979 werd om die reden de naam gewijzigd in Ruiter V.S.C

En in 1985 RIVA V.S.C.

In het volleyballandschap ontstonden mede onder leiding van Ruud verschillende fusies.

In 1990 ontstaat uit een fusie tussen de RIVA V.S.C. en PVC/Blokkeer de volleybalvereniging RIVA Rijswijk.

En in 1996 is er opnieuw een fusie, ditmaal tussen VC Rijswijk en Inter Amicos.

Hieruit ontstaat uiteindelijk INTER RIJSWIJK.

Vanaf het moment dat hij als 19-jarige in 1959 secretaris werd van VCL tot het moment dat hij in 2011 aftrad als secretaris van Inter Rijswijk heeft Ruud onafgebroken zijn bestuurlijke taak met veel energie en overgave gedaan voor Inter Rijswijk en zijn rechtsvoorgangers.

51 jaar onafgebroken vele vrije uren ingezet om te zorgen dat er zeer zeer  velen leden samen plezier konden beleven aan hun sport.

Ruud had altijd een “brede” opvatting van zijn taak als bestuurder, ofwel hij bemoeide zich overal mee en vulde waar nodig gevraagd en ongevraagd gaten op, nam initiatieven die de vereniging naar een hoger niveau brachten en nam het voortouw als dat nodig was.

Het weeknieuws, tribuneblad, bedrijventoernooi, Duinrelltoernooi, buitenlandreizen, sponsoring, Grote Club Actie, Rijswijkse Sportmarkt, vrijwilligersavond, uitgifte van de kleding, koffie regelen voor de ouders, contacten met externe organisaties, contactpersoon voor iedereen en nog veel meer zaken waren bij Ruud in goed handen.

In zijn rol als bestuurder koos Ruud veelal voor de bemiddelende , maar ook vasthoudende rol en was hij op die manier ook voor velen een verbindende factor.

Conflicten werden wel aangegaan, maar pas als alle andere mogelijkheden waren uitgeprobeerd.

Zijn persoonlijkheid, inzet en gedrevenheid is voor vele anderen niet onopgemerkt gebleven.

In 1978 kreeg Ruud na bijna 20-jaar bestuurswerk de Bronzen erepenning van de NEVOBO.

Tevens werd hij in 1978 Erelid van ’t Galjoen.

Op 29 april 2009 behaagde het Hare Majesteit de Koningin om Ruud voor al zijn verdiensten te onderscheiden als “Lid in de Orde van Oranje-Nassau”.

In een volle raadszaal van de gemeente Rijswijk kreeg Ruud na lovende woorden van de burgemeester van Rijswijk het lintje opgespeld. Ruud was hier erg trots op.

In 2011 ontving Ruud bij zijn vertrek als bestuurslid van Inter Rijswijk een speciale editie van de Rob Elfering Bokaal.

 

Ruud, Onze Ruud

De leegte zonder jou
is met geen pen te beschrijven

De leegte zonder jou
zal altijd bij ons blijven

Veel, heel veel mooie herinneringen
verzachten de smart

Voorgoed uit ons midden
maar altijd in ons INTER hart

Agenda