Gunning aanbesteding en ontwikkeling realisatie nieuwe sporthal

Persbericht gemeente Rijswijk

De gemeente Rijswijk heeft de in oktober 2018 gestarte aanbestedingsprocedure voor de ontwikkeling en realisatie van het nieuwe sportcomplex aan de Burgemeester Elsenlaan / Sir Winston Churchilllaan afgerond. De opdracht betreft op hoofdlijnen het uitvoeren van de benodigde ontwerp-, advies- en bouwwerkzaamheden voor de realisatie van het project bestaande uit twee sporthallen, een multifunctionele sportruimte en bijbehorende ondersteunende ruimten. Het nieuwe sportcomplex vervangt de Marimbahal, de Van Zweedenzaal en de voormalige gymzaal aan de P. van Vlietzaal.

Middels een selectieprocedure zijn tijdens de aanbestedingsprocedure 5 marktpartijen geselecteerd, die zich konden inschrijven met een ontwerp voor het nieuwe sportcomplex. Op 18 april is de opdracht voorlopig gegund aan Olco Holland Bouw. Tegen deze gunningsbeslissing is geen bezwaar ingediend, waardoor de gunning definitief is.

De gemeente gaat nu samen met Olco Holland Bouw en de toekomstige gebruikers de planvorming verder uitwerken, zodat de omgevingsvergunning voor het sportcomplex ingediend kan worden en het plan gebouwd kan worden. De planning is om eind 2019 de bouw van het nieuwe sportcomplex te starten, zodat het sportcomplex in het 1 e kwartaal van 2021 opgeleverd kan worden.