Gemeente Rijswijk toont ontwerp voor multifunctioneel sportcomplex op Elsenlaanlocatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft een volgende stap gezet in het proces om te komen tot een multifunctioneel sportcomplex op de Elsenlaanlocatie. In februari jl. werd deze locatie al aangewezen als voorkeurslocatie. Het college heeft nu de stedenbouwkundige visie voor het nieuwe sportcomplex voorgelegd aan de gemeenteraad. Tevens is in de stedenbouwkundige visie rekening gehouden met het op termijn ook realiseren van woningen op deze locatie. Uitgangspunt blijft wel dat eerst de sportvoorziening wordt gebouwd. Sportwethouder René van Hemert is enthousiast over de laatste ontwikkelingen: “Het nieuwe sportcomplex betekent een impuls op het gebied van sport en is een ontmoetingsplek voor sporters en draagt bij aan de sociale cohesie in Rijswijk. Daarnaast bevordert het sporten de gezondheid bij leerlingen en sporters.”

De gemeenteraad neemt in oktober een besluit over de locatieontwikkeling op de Elsenlaanlocatie. In november staan informatiebijeenkomsten gepland voor de gebruikers van het toekomstige sportcomplex en de inwoners van Rijswijk.
Na de planvorming en het doorlopen van de ruimtelijke procedure zou in oktober 2018 de bouw van de nieuwe sporthal kunnen starten.

Marimbahal
Op de centraal gelegen locatie op de hoek van de Sir W. Churchilllaan met de Burgemeester Elsenlaan stond tot voor kort een schoolgebouw. Dit gebouw is in 2016 gesloopt waarna een geschikte locatie ontstond van ruim 10.000 m2. De grond is eigendom van de gemeente. Het nieuwe sportcomplex moet de sterk verouderde Marimbahal, de Van Zweedenzaal en de door brand getroffen gymzaal aan de P. van Vlietlaan gaan vervangen.

Voordelen sportcomplex
De bouw van de nieuwe sporthallen heeft voordelen voor de gebruikers van de Marimbahal en Van Zweedenzaal: alle voorzieningen komen onder één dak, trainingen hoeven niet meer op diverse locaties te worden gehouden én het nieuwe sportcomplex voldoet aan de (sport)technische eisen van de betrokken sportbonden. Het sportcomplex wordt ook gebruikt voor het bewegingsonderwijs. Het complex komt op loopafstand te liggen van onder meer de drie scholen die onderdeel gaan uitmaken van de brede school Rembrandtkwartier. Ook de Prins Mauritsschool gaat van het sportcomplex gebruik maken.
Het sportcomplex bestaat uit twee aparte sporthallen onder één dak.  De houten sportvloeren van deze sporthallen hebben de volgende afmetingen: 52x28 meter met een vrije speelhoogte van 9 meter en 40x32 meter met een vrije speelhoogte  van 7 meter. De hoofdgebruikers zijn volleybalvereniging Inter Rijswijk, de basketbalvereniging Lokomotief en de badmintonvereniging BC Randstad. Daarnaast gaan nog een tiental kleinere (sport)verenigingen gebruikmaken van de accommodatie, denk hierbij onder meer aan judo, korfbal, gehandicaptensport, martial arts, aikido en dans. Met name voor de kleinere gebruikers en het onderwijs is er naast de sporthallen nog een multifunctionele zaal in het complex opgenomen van 15x12 meter met een vrije speelhoogte van 3 meter.