Coronaregels Inter Rijswijk / Marimbahal

Let op! Bijstelling per 18-11-2020:

 

Vanaf 19-11-2020 zijn de protocollen gewijzigd. Voor het sporten betekent dat we terugvallen op de regels van begin november (continu 1,5 meter afstand; maximale groepsgrootte van 4). Hierbij moeten we ons er van bewust zijn dat de regels iedere dag bijgesteld kunnen worden. Wijzigingen worden zo snel mogelijk via social media, nieuwsbrief of via de trainers gecommuniceerd. Om dit trainingsschema goed toe te kunnen passen doen we een sterk beroep op ieders verantwoordelijkheid. Het schema kan alléén succesvol worden toegepast als we ons allen strikt houden aan de regels. Jeugdteams blijven volgens het huidige protocol en trainingsschema als team trainen. Eventuele onderlinge wedstrijden tussen jeugdteams wordt in overleg met de trainers ingepland.

Aanvullende regels senioren

 • Ieder team houdt zich strak aan de trainingstijden en veldindelingen;
 • De opbouw van de zaal bestaat altijd uit 4 velden;
 • Het tussenscherm blijft dicht;
 • Trainingstijd is inclusief wisseltijd. 
 • Per team mogen maar maximaal 4 personen op één volledig veld staan en één trainer langs de lijn;
 • De trainer registreert de groepssamenstellingen voor evt. vervolgonderzoek;
 • De trainer is verantwoordelijk voor de indeling van de groepen van 4 en het tijdschema binnen de training;
 • De trainer is verantwoordelijk voor de naleving van de regels;
 • Ten alle tijden 1,5 meter afstand houden (dus bijv. ook niet blokkeren);
 • Gedurende de trainingstijd zijn maximaal twee wisselmomenten van de groepen van 4 toegestaan. Je kan dus niet onbeperkt wisselen gedurende de trainingstijd en als team in de hal wachten . Dus of halverwege de training de eerste groep van het veld en uit de hal. Daarna kan de tweede groep het veld op. Of na 1/3 en 2/3 van de trainingstijd wisselen.
 • Geef direct aan wedstrijden@interrijswijk.nl door als jouw team géén gebruik gaat maken van een aangeboden trainingstijd.
 • Het gebruik van InterFit en de daarbij geldende regels is met de desbetreffende teams apart afgesproken.

Daarnaast gelden natuurlijk nog steeds de overige algemene regels:

 • Blijf thuis bij klachten;
 • De kleedkamers zijn dicht, volg de route in de hal;
 • Kom in sportkleding naar de training
 • Een groep voor je? Zorg dan dat je niet ‘te vroeg’ aanwezig bent;
 • Een groep na je? Zorg dan dat je op de eindtijd van de training buiten de sporthal bent;
 • Draag een mondkapje in de hal als je niet aan het sporten bent;
 • Na het trainen verlaat je direct de zaal;
 • De kantine is gesloten;
 • Publiek is niet toegestaan.
 

Plattegrond:


Zie ook de basisregels van het RIVM en het Protocol Indoor Volleybal van de Nevobo.


Protocol trainingen

Voor de protocollen bij trainingen is onderstaand filmpje gemaakt.

Agenda